Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA

Oddział Terenowy Warszawa-Ochota

0
lata działalności
0
partnerów
0
rodzin
0
aktualnie realizowanych projektów

Nasze nagrody

Darowizna dla SZANSY

Realizowane przez nas projekty są w większości dofinansowane ze środków m.st. Warszawy, niektóre z nich zakładają symboliczne opłaty lub są nieodpłatne. Dla nas „nieodpłatne” nie oznacza „byle jakie”, ale świetne, dobre merytorycznie, dostępne dla wszystkich. W większości koszty projektu uwzględniają środki donatora  oraz finansowe środki własne stowarzyszenia. Chcąc wesprzeć nasze działania zawsze możesz dokonać ”darowizny” inwestując w rozwój dzieci i dokładając cegiełkę w realizację celów statutowych stowarzyszenia.

Dane do przelewu:

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79, Warszawa 02-094

ING Bank Śląski

Numer konta: 61 1050 1041 1000 0022 6326 7474

W tytule: Darowizna na cele statutowe

Każdą darowiznę możesz odliczyć od podatku dochodowego zgodnie z ustawą:

  • o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) możesz odliczyć w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu,
  • o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) możesz odliczyć w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Więcej informacji na stronie: https://darowizny.ngo.pl/strefa-darczyncy-dowiedz-sie

Zasady zawierania i wzory umów darowizny pieniężnej i rzeczowej znajdują się tutaj:https://poradnik.ngo.pl/umowa-darowizny-umowa-sponsoringu-umowa-barterowa 

O zasadach rozliczania darowizn czytaj tutaj: https://poradnik.ngo.pl/darowizny (pkt. 10)

Z góry dziękujemy za wsparcie i inwestycję w rozwój dzieci!

Konsorcja, nasi partnerzy i sponsorzy

Konsorcja, partnerzy i sponsorzy

Bądźmy w kontakcie