Dla szkół

/

Młodzi warszawiacy obywatele Europy

Nasza stolica, współczesna Polska i Europa potrzebuje ludzi mądrych, odważnych, światłych, przedsiębiorczych i kreatywnych. Proponowane zajęcia mają pomóc otworzyć dziecięce umysły, wyobraźnię, wzbudzić w nich poczucie sprawstwa, zgodnie ze Strategią Warszawa 2030 zainteresować sprawami naszego miasta i całej wspólnoty europejskiej i jej wartościami.

Przyjazna Szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła jest możliwa wtedy, gdy wszyscy jej uczestnicy zbudowali pomiędzy sobą właściwe relacje, poznali swoje oczekiwania i możliwości. Tworzenie  takiej szkoły wymaga zrealizowania wielu różnorodnych działań.  W tych działaniach skupiamy się na budowaniu przyjaznych relacji, zarówno w klasie, jak i nauczycieli z rodzicami.  Szczególną uwagę kierujemy na wspieranie dzieci,  a także ich rodziców w momentach kryzysów rozwojowych, które zazwyczaj pojawiają się na progach edukacyjnych,  w sytuacji przejścia z niższego etapu edukacyjnego do następnego.

Konflikty i mediacje - warsztaty dla młodzieży szkolnej

Występowanie  konfliktów jest nieodzownym elementem życia społecznego.  Konflikty mają  w sobie dużo destrukcyjnej siły, która potrafi utrudniać życie zarówno w rodzinie jak  i miejscu pracy, nauki.  Zagadnienie  konfliktów w szkole jest na tyle powszechne, że coraz bardziej potrzebne staje się szukanie sposobów radzenia sobie z nimi. Konflikty występują zarówno w relacjach nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, nauczyciel- nauczyciel a także nauczyciel-rodzic. Nadmiar  takich nierozwiązanych konfliktów potrafi destabilizować każdą organizację, także szkołę i utrudnić realizowanie przyjętych celów.  Wydaje nam się ważne przygotowanie uczestników potencjalnych konfliktów do radzenia sobie z nimi. To wymaga uświadomienia sobie przyczyn konfliktu oraz nauczenia się sposobów właściwego ich rozwiązywania: negocjacji i mediacji.

Bądźmy w kontakcie