Nasza misja

/
Poznaj nas lepiej

Jesteśmy organizacją pozarządową non-profit działającą w formule stowarzyszenia od 1992 r. Nasze zainteresowania programowe od lat skupiają się wokół dziecka i jego najbliższego środowiska wychowawczego (domu, przedszkola, szkoły). W latach 1992-2021 zrealizowaliśmy kilkaset projektów edukacyjnych, wychowawczych i szkoleniowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Z naszych usług skorzystało ponad 30 000 dzieci i rodziców, kilkaset nauczycieli i dyrektorów oraz niemalże 1200 wolontariuszy. Współpraca z holenderską fundacją Bernard van Leer (1997-2004) nauczyła nas szczególnego szacunku do okresu wczesnego dzieciństwa. Dzięki Fundacji pracownicy stowarzyszenia przeszli wiele interdyscyplinarnych szkoleń krajowych i zagranicznych, które doprowadziły do niezmiernie istotnej zmiany schematów w myśleniu o pracy z dziećmi i ich rodzinami: od koncentracji na deficycie do koncentracji na zasobach i potencjale dziecka i jego rodziny, od tzw. „gaszenia pożarów” (m.in: terapii indywidualnej, socjoterapii) do wprowadzania „systemów przeciwpożarowych”( m.in: programy profilaktyczne, praca z rodziną z małym dzieckiem, praca z  zespołami przedszkolnymi i liderami w środowisku).

Czym się zajmujemy? Jakie stawiamy sobie cele?

  • Tworzymy możliwie najlepsze środowisko rozwojowe i wychowawcze dla dzieci poprzez szerokie upowszechnianie wartościowych rozwiązań pedagogicznych i standardów edukacyjnych
  • Towarzyszymy nauczycielom, rodzicom i organizacjom w tworzeniu środowiska przyjaznego dzieciom i młodzieży, umożliwiającego im wszechstronny rozwój (realizowanie potrzeb rozwojowych)
  • Staramy się pracować nad podnoszeniem jakości edukacji wczesnoszkolnej w Polsce, a także poznać, zbadać najistotniejsze ograniczenia, które utrudniają rozwój dzieci w naszym kraju
  • Podnosimy świadomość społeczną na temat potrzeb edukacyjnych i rozwojowych małych dzieci, a także znaczenia edukacji przedszkolnej dla przyszłej kariery życiowej człowieka
  • Wspieramy rozwój młodzieży i inspirujemy do odnalezienia własnego “JA”

Komu dajemy Szansę?

Maluchom i ich Rodzinom – w grupach zabawowych, Klubie Mamy, Taty i Malucha, różnych zajęciach  stanowiących swoistą preadaptację do przedszkola

Wolontariuszom – w projektach szkoleniowo-wychowawczych rozwijających ich umiejętności pomagania

Rodzicom – na różnego rodzaju warsztatach pozwalających wzmacniać ich rolę i rozwijać umiejętności wychowawcze

Nauczycielom – na profesjonalnych szkoleniach dedykowanych określonym grupom

Środowisku przedszkolnemu i szkolnemu– dając podwaliny pod budowanie dobrego klimatu i przyjaznej atmosfery pracy

Liderom dobrej pracy przedszkolnej i szkolnej na wdrażanie istotnych zmian systemowych oraz kreowanie mądrej rzeczywistości edukacyjnej

Za nasz priorytet uważamy dać szansę:

Za nasz priorytet uważamy dać szansę:

każdemu dziecku,

każdej rodzinie,

każdej placówce (przedszkole, szkoła)

i każdemu człowiekowi…

Dać szansę tzn. odkryć i rozwijać w nim to, co najlepsze, odkryć i wzmacniać jego zasoby i potencjał rozwojowy.

Bądźmy w kontakcie