Projekty

Aktualnie realizowane projekty:

RODZINA - wspólna sprawa IV

Projekt ma na celu zwiększenie  szans  rozwojowych  dzieci  w  wieku  0–6  lat  i  ich  rodziców  poprzez  wzmocnienie więzi rodzinnych, kompetencji  społecznych,  opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie  edukacyjne i psychologiczne  rodziców oraz zwiększenie efektywności i spójności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz rodzin z dziećmi w wieku do lat 6. Projekt jest kontynuacją podjętych w latach 2016-2018 działań prowadzonych w ramach zadania publicznego „Rodzina Wspólna Sprawa”, mieszkańców dzielnicy i środowisko, w jakim się wychowują. Połączone działania trzech organizacji: Stowarzyszenia „Wspólne Podwórko”,  Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” i Fundacji „Zwalcz Nudę” zaplanowane zostały z uwzględnieniem innych lokalnych zasobów – placówek wczesnej opieki i edukacji oraz założeniem wykorzystania także ich potencjału.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Solidarni z Ukrainą - pomoc dzieciom i rodzinom

Celem zadania jest zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców
z Ukrainy oraz wsparcie i koordynacja działań zmierzających do efektywnego udzielania pomocy na terenie miasta stołecznego Warszawy, głównie dzielnicy Ochota osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia. Odbiorcami wsparcia są  uchodźcy z Ukrainy.  Są to przede wszystkim kobiety i dzieci, młodzież szkolna, osoby starsze oraz rodziny, które były zmuszone uciekać przed wojną. Najważniejszymi potrzebami tych osób są potrzeby pierwszego rzędu – potrzeba dachu nad głową, bezpiecznego miejsca pobytu, miejsce do spania, jedzenie, woda do picia, toaleta, wypranie ubrań, środki higieniczne, a także potrzeba wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i pomocy tłumacza, wsparcie organizacyjne. Potrzebą edukacyjną dzieci jest nauka języka polskiego koniecznego do porozumiewania się z rówieśnikami, znalezienia się w polskiej szkole, przedszkolu. Potrzeba nauki języka polskiego przez matki, osoby dorosłe wynika z potrzeby znalezienia zatrudnienia, załatwienia spraw w urzędzie, porozumiewania się na co dzień, w obcym kraju, funkcjonowania w nowym społeczeństwie.

Zadanie polega na koordynacji systemu niesienia pomocy, łączenia zasobów i wysiłków wielu osób zaangażowanych w pomaganie, wolontariuszy, przedstawicieli różnych podmiotów – instytucji, organizacji pozarządowych, placówek edukacji, kultury i sportu.

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Fundusz Pomocy dla Ukrainy

Razem z Ochotą III

Projekt stanowi kontynuację działań podjętych w 2014 roku w ramach budowania Lokalnego Systemu Wsparcia w dzielnicy Ochota. Trzecia edycja programu „Razem z Ochotą” nastawiona jest na rozwój współpracy lokalnej, łączenie wysiłków ofert różnych instytucji i organizacji, współdziałanie wielu podmiotów  w celu poprawy sytuacji rodzin z dziećmi  w wieku 6-18 lat. Głównym celem projektu „Razem z Ochotą III”  jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz zwiększanie kompetencji społeczno-opiekuńczych ich rodzin.

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

MAL Kłobucka - szansa na rozwój

Projekt wdrożony w 2017 roku obejmuje działania na rzecz wszystkich grup społecznych i wiekowych, zakłada integrację społeczną mieszkańców przede  wszystkim  Dzielnicy Ursynów. Nasi przyjaciele i sąsiedzi chętnie odwiedzają wspólne Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Kłobuckiej 14 i biorą udział w licznych aktywnościach, zajęciach, warsztatach i imprezach okolicznościowych. Razem tworzymy dobre atmosferę i klimat.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Na skrzydłach edukacji - Misja Kosmos II

Projekt ma na celu rozwijać zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży, zainteresowania lataniem, tym  co dzieje się w powietrzu, rozwiązywaniem zagadek i tajemnic latania, kosmosu, planet i gwiazd, historią maszyn powietrznych i osiągnięć techniki. Jego celem jest także przybliżanie sylwetek twórców samolotów, helikopterów, spadochronów, ale także wybitnych pilotów.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Partnerstwo dla Dzieci Pragi-Południe 4.0

Projekt działaniami obejmuje dzielnicę Praga-Południe m.st. Warszawy i jest realizowany przez doświadczone organizacje współtworzące Lokalny System Wsparcia od 2013 roku. Głównym założeniem konsorcjum jest realizacja projektu, który połączy i wykorzysta różne typy działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin. W ramach projektu dajemy wsparcie edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczne, specjalistyczne dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom. 

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Od przedszkola do seniora - Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie

Piknik ma już swoją  tradycję na Grochowie.  Pomysł zrodził się w 2017 roku w wyniku współpracy O.T.TRAD SZANSA z wieloma podmiotami i placówkami południowopraskimi w poprzednich latach. Tegoroczne hasło „Od przedszkola do seniora” wskazuje na wielopokoleniową ciągłość, co  w czasie pandemii, społecznej izolacji i poczucia samotności wielu mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, nabiera szczególnego znaczenia. Każdy sposób jest dobry, aby świętować dobre sąsiedztwo, aby okazać więcej niż na co dzień życzliwości sąsiadom, ludziom starszym z najbliższego otoczenia.

Od polskich pisarzy dla dzieci - rozmaitości kulturalne dla najmłodszych

Program adresowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym ze środowiska lokalnego dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ich rodziców, dziadków i wychowawców. Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań  w różnych dziedzinach kultury i sztuki, organizowanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu kulturalnym dzielnicy, miasta, regionu oraz prezentacji małych form artystycznych. Stworzenie przyjaznej  przestrzeni do integracji międzypokoleniowej, dzielenia się talentem, pasją, doświadczeniem, możliwości dostępu do atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez dostarczanie wysokiej jakości oferty wydarzeń edukacyjno – kulturalnych.

Zrealizowane programy i projekty:

Światy Dzieci

W poszukiwaniu własnego JA - młodzieżowa grupa rozwojowa

Epidemia życzliwości

W rytmie rodziny

Świetlica z pomysłem

Jesienna Szkoła Profilaktyki

Dzieci Poetom. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych

Cztery pory roku w muzyce i literaturze. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych

Razem dla seniorów - Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie

Bliżej świątecznych marzeń - sąsiedzkie choinki podwórkowe na Ochocie

Choinki Ochoty - Świąteczne Spotkania Podwórkowe

Młodzi kibice na stadionach

Odkrywkowo, naukowo, supełkowo, językowo, na sportowo

XVII Rodzinny Piknik Integracyjny na Szczęśliwicach

Rodzinny Kącik

Razem z mamą i tatą poznajemy Warszawę

Szansa dla Rodzin

Kto Ty jesteś? Polak mały. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych.

W naszym przedszkolu 3-latki nie płaczą

Szansa dla Dzieci

Przedszkole otwarte na zmianę

Szkoła otwarta na zmianę

Profesjonalnie dla rodziny

Bądźmy w kontakcie